Kontaktujte nás

Kontakty:
Telefón: 0940652300
E-mail: info@satyolie.sk

Fakturačná adresa:
Šaty Olie s.r.o.
Mládeže 2351/4
05801 Poprad
IČO: 52305201
DIČ: 2120968894
IČ DPH: SK2120968894
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
oddiel: sro, vložka číslo: 37995/P.

Dozorná orgán
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktný formulár