VRÁTENIE A VÝMENA TOVARU

Kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy/vrátenie tovaru v písomnej podobe a to vyplnením formulára, ktorý je dostupný na:

 www.satyolie.sk/odstupenie-od-zmluvy.pdf 

Formulár spolu s tovarom, ktorý je dôkladne zabalený, aby sa predišlo poškodeniu, zašle kupujúci doporučene (odporúčame zaslať ako poistený balík) na adresu sídla spoločnosti:
ŠATY OLIE s.r.o.
Mládeže 2351/4
058 01 Poprad

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.  Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Tovar musí byť vrátený SPOLU S NEODSTRIHNUTOU VISAČKOU. Spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že je produkt používaný. 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, neúplný alebo poškodený, vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, v čo najkratšom čase, najneskôr však do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu. Platba bude vrátená bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, prípadne iným spôsobom, na ktorom sa dohodne kupujúci s predávajúcim.


Ako postupovať pri výmene tovaru:

Nesadla Vám veľkosť? Alebo Vám nevyhovuje strih šiat? Zakúpený tovar si môžete do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez problémov vymeniť za iný. Pred odoslaním tovaru nám prosím napíšte email na adresu: info@satyolie.sk spolu s číslom objednávky a s kódom a veľkosťou produktu, ktorý chcete na výmenu, aby sme Vám mohli potvrdiť dostupnosť tovaru. Hneď potom ako Vám potvrdíme dostupnosť tovaru, nám môžete poslať balíček doporučene na adresu sídla spoločnosti. Tovar, ktorý ste si vybrali na výmenu Vám bude odoslaný v priebehu pár dní odo dňa prijatia Vášho balíčka.